Facilities

प्रशस्त इमारत

प्रशस्त क्रीडांगण

स्कूल बसची सोय

सुसज्ज ग्रंथालय

सुसज्ज सायन्स लॅब

सुसज्ज कॉम्प्युटर लॅब

प्रशस्त वर्ग खोल्या

वसतिगृह

वैद्यकीय सेवा

जिमखाना (क्रीडा रूम)

डिजिटल क्लासरूम